Bulgarian text below

****

Javada Film is supporting feature and documentary films with minimum length of 70 minutes

 In June 2020 Javada Film will select projects, which will be provided with film equipment.

All submitted projects must have at least one producer. There’s no limit to the number of producers if their total budget isn’t less than 50% of the total amount needed to shoot the film.

 

Terms and required documents:

The shooting period should be planned for 2020 and the project must be completed by September 2021 at the least.

Anotation: up to 300 characters

Synopsis

Director’s note

Written description of the main characters

Resume of the producer, screenwriter and director

Copy of the producer’s contract with the screenwriter and director for copyright assignment

Financial plan of the producer for securing and distribution of the film

Submission deadline: 30.06.2020

 

Find us:

tel: + 359 885 246 326

javada@javada.bg

www.javada.bg

***************************

Джавада Филм обявява подкрепа за игрални и документални проекти с минимална дължина 70 мин.

Джавада Филм ще селектира в рамките на месец юни 2020 г. проекти, които ще бъдат обезпечени със снимачна техника.

Всички подадени проекти трябва да имат поне един продуцент, като няма ограничение в броя на продуцентите, ако общия им бюджет е не по-малко от 50% от цялата сума необходима за заснемането на филма.

Необходими условия и документи:

Снимачния период да бъде планиран за 2020 г., а готовия продукт да бъде реализиран най-късно до септември 2021 г.

Анотация до 300 машинописни знака

Синопсис

Режисьорска експликация

Описание на основните персонажи

Творчески биографии на продуцента, сценариста и режисьора

Копие от договора на продуцента със сценариста и режисьора за отстъпване на авторски права

Финансов план на продуцента за обезпечаване и разпространението на бъдещия филм.

Краен срок за подаване на проекти към Джавада Филм – 30.06.2020 г.

 

Потърсете ни:

тел. +359 885 246 326

javada@javada.bg

www.javada.bg

 

Please follow us:
Categories: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
YouTube
INSTAGRAM